Ik zoek hulp

De Nieuwe Zorg helpt. Wij staan cliënten in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek bij in hun zoektocht naar een veilige en stabiele omgeving. Wij richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten.

Wij gaan uit van een persoonlijke benadering met veel geduld en inlevingsvermogen. Wij bieden ondersteuning aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problemen, niet-aangeboren hersenletsel en/of een verslaving.

Contact opnemen

Bel ons, mail ons of kom langs bij één van onze vestigingen in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek

Onze hulpverlening

De Nieuwe Zorg biedt diensten aan om een veilig en stabiel onderkomen te verwezenlijken door middel van passende en persoonlijke begeleiding. Hierbij staan de belangen van de cliënt altijd centraal. Wij ondersteunen bij:

ambulante begeleiding

Begeleiding aan huis gericht op zelfredzaamheid

Individuele ambulante begeleiding stelt cliënten in staat thuis te kunnen blijven wonen.

BEGELEID & beschermd WONEN

Een veilige en stabiele woonomgeving

Wij bieden cliënten met psychische of psychosociale problemen een veilige woonomgeving en passende begeleiding zodat zij kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

behandeling

Gedragstherapie op maat

Een behandeltraject zal altijd maatwerk zijn, maar zal hoofdzakelijk bestaan uit cognitieve gedragstherapie gecombineerd met positieve psychologie.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Samen met cliënten

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om zelfstandig te kunnen leven. Vaak is dat niet omdat de cliënt dat niet wil, maar omdat hij of zij dit niet zelf kan, bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek of een verslaving. De Nieuwe Zorg biedt extra begeleiding aan de groep mensen die dit nodig heeft, zowel op de korte als op de lange termijn. Wij begeleiden cliënten bij het opbouwen van zelfvertrouwen en moedigen hen aan in zichzelf te geloven.
“Het op betekenisvolle wijze invulling geven aan het leven van de cliënt staat voor ons centraal. De Nieuwe Zorg biedt begeleiding, betrokkenheid en respect bij dit traject.”
We werken samen met onze cliënten om zorg van de hoogste kwaliteit aan te kunnen bieden, die is afgestemd op de individuele behoeftes van elke cliënten. Wij zijn constant bezig onze zorgverlening te verbeteren op basis van de ervaring en kennis die wij opdoen. Ons doel is om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, zodat zij in staat zijn hun eigen leven te kunnen leiden.
dagbesteding zorginstelling twente almelo enschede hengelo

Cliënten over De Nieuwe Zorg

onze aanpak

Wij nemen de volgende stappen om de cliënt te leren kennen.

1. Aanmelding

Aanmelding en intakegesprek met een gedragswetenschapper.

2. Zorgprofiel

Op basis van het intakegesprek stellen we een zorgprofiel op.

3. Persoonlijke begeleider

De persoonlijke begeleider die het beste bij de cliënt past wordt toegewezen.

4. Zorgplan

Op basis van de Zelfredzaamheid-Matrix* wordt een zorgplan opgesteld.

5. Evaluatie

Wij evalueren het begeleidingstraject maandelijks met de cliënt en betrokkenen.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Altijd persoonlijk

Nadat het zorgprofiel is opgesteld en de behoeften in kaart zijn gebracht, wordt een begeleider aan de cliënt toegewezen. De begeleider beschikt over specifieke kennis en ervaring en zet deze in bij de begeleiding van de cliënt. Zij leren elkaar kennen en bouwen samen een band op. Met deze persoonlijke aanpak wordt het beste resultaat bereikt, zo leert de ervaring ons.

“Het op betekenisvolle wijze invulling geven aan het leven van de cliënt staat voor ons centraal. De Nieuwe Zorg biedt begeleiding, betrokkenheid en respect bij dit traject.”

*De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

Kunnen wij je helpen?

Wij staan klaar om te helpen. Samen ontdekken we de beste aanpak.

Een aanmelding wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen.