Behandeling

De Nieuwe Zorg biedt passende behandeling en begeleiding voor iedereen. Hierbij is de samenwerking met de cliënt het meest belangrijke onderdeel. Ook betrekken wij, waar nodig en passend, de familie van de cliënt bij het traject. Een uniek en vooruitstrevend kenmerk van onze zorginstelling in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek is dat wij meerdere disciplines onder één dak hebben en zo zorg van de hoogste kwaliteit kunnen leveren.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek.

wie wij behandelen

De Nieuwe Zorg biedt behandeltrajecten aan voor mensen met:

Niet aangeboren hersenletsel (nah);
Een stoornis, zoals autisme, adhd en add;
• Een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie en psychoses;
•Een Licht verstandelijke beperking (lvb);
• Een Verstandelijke beperking/gehandicaptenzorg (vg)
en/of

• Een Verslaving (soms in combinatie met een psychiatrische aandoening of licht verstandelijke beperking).

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Onze behandelmethode

Wij behandelen cliënten met diverse problemen. Een behandeltraject zal altijd maatwerk zijn, maar hoofdzakelijk bestaan uit cognitieve gedragstherapie gecombineerd met positieve psychologie. Onderdeel hiervan zijn gedragsactivatie en cognitieve herstructurering.

behandeling lvb nah stoornis psychiatrische aandoening verslaving

Gedragsactivatie

Bij gedragsactivatie ligt de focus op de verandering van de houding van cliënten met een depressie. De cliënt leert de link te herkennen tussen gedrag en humeur. Bij gedragsactivatie staat het vinden en ervaren van positieve momenten centraal.

Cognitieve herstructurering

Cognitieve herstructurering benadrukt het veranderen en aanpassen van bepaalde gedachten bij de cliënt. Dit stelt de cliënt in staat negatieve gedachte te herkennen en om te zetten naar bruikbare, positieve gedachten.

 

Driehoeksbenadering

Tijdens het behandeltraject zorgen wij voor een veilige omgeving. Een empathische benadering is voor ons belangrijk, zodat de cliënt zich zo prettig mogelijk voelt gedurende de behandeling.

Wij kijken verder dan alleen het behandelen van de klachten van de cliënten. Ook het maximaal benutten van de kwaliteiten en talenten van cliënten staat is voor ons van belang.

De begeleiding tijdens het traject gaat uit van een driehoeksbenadering: het bieden van intensieve begeleiding, gecombineerd met een aangepaste behandeling in samenspraak met de cliënt.

behandeling psychiatrische aandoening verslaving
behandeling therapie zorginstelling twente

MONITORING VOORTGANG

Maandelijkse evaluaties garanderen het optimaal functioneren van de driehoeksbenadering. Tijdens deze evaluaties monitoren wij de voortgang van de cliënt en het behandeltraject. Waar nodig worden deze evaluaties ondersteund met psychologische onderzoeken. De cliënt ontvangt feedback en heeft de mogelijkheid eigen ideeën aan te dragen. Tijdens de evaluatie worden succesmomenten gedeeld en verbeterpunten en uitdagingen besproken.

Cliënten over De Nieuwe Zorg

FAMILIE EN VRIENDEN​

Nauwe betrokkenheid van familie en vrienden bij het behandeltraject is voor ons van belang. Zij worden, wanneer passend, betrokken bij de begeleiding en behandeling, bijvoorbeeld door een groepssessie.

De Nieuwe Zorg ambulante begeleiding Twente

Kunnen wij helpen?

Meer weten over ons behandelaanbod en onze aanpak? Neem dan contact met ons op met onderstaand contactformulier. Of bel  06 229 831 24.

Een aanmelding wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.