24 UURS ZORG

Door middel van onze 24 uurs zorg bieden wij ondersteuning aan cliënten die op één van onze begeleid wonen locaties wonen. Deze cliënten wonen daar zelfstandig, maar op het moment dat zij een hulpvraag hebben is er een begeleider bereikbaar, 24 uur per dag. De begeleiding is dus altijd bereikbaar als dat nodig is.

Contact opnemen

Bel ons, mail ons of kom langs bij één van onze vestigingen in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek.

Meer zelfredzaamheid

Op onze eigen woonlocaties biedt De Nieuwe Zorg begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problemen. Begeleid wonen bij De Nieuwe Zorg is altijd gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, met als einddoel dat de cliënt weer volledig zelfstandig kan gaan wonen.

Ervaringen De Nieuwe Zorg instelling twente
Begeleid wonen almelo enschede hengelo twente

Begeleiding 24 uur per dag oproepbaar

Om cliënten zo veel mogelijk zelfstandigheid te bieden, is de begeleiding oproepbaar. Zij zullen dus niet 24 uur per dag, zeven dagen per week op de locatie aanwezig aan, maar wanneer dat nodig is komen zij langs op de locatie. Begeleiding is 24 uur per dag oproepbaar. Onze begeleiders nemen altijd de tijd goed te luisteren naar het verzoek van de cliënt en ondersteunen de cliënt bij het vinden van praktische oplossingen.

 

Onze locaties zijn over het algemeen gesitueerd in een normale woonwijk. Dit zorgt ervoor dat cliënten een goede aansluiting blijven houden met de maatschappij. Daarnaast betrekken we familie en vrienden bij het begeleid wonen traject, zodat ook zij de cliënt kunnen ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Cliënten over De Nieuwe Zorg

WMO-indicatie

Een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is nodig om gebruik te kunnen maken van 24 uurs zorg. Een Wmo-indicatie wordt door de gemeente verstrekt.

Intakegesprek en zorgplan

Tijdens het intakegesprek leren wij de cliënt en zijn of haar behoeftes kennen. Op basis hiervan kijken we of wij de juiste begeleiding kunnen aanbieden en gaan wij over tot het opstellen van een begeleidingsplan. In dit plan zijn niet alleen de hulpvragen en doelstellingen vastgelegd, maar ook afspraken over de duur en intensiteit van de begeleiding. Het begeleidingsplan vormt de rode draad gedurende het begeleid wonen traject.

dagbesteding zorginstelling twente almelo enschede hengelo

Kunnen wij helpen?

Meer weten over begeleid wonen met 24 uurs zorg in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek? Of jezelf of iemand anders aanmelden voor een intake?

Of bel  06 229 831 24.

Een aanmelding via dit formulier wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.