Veelgestelde vragen

Ja, een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (wlz) is benodigd om zorg te ontvangen.

Ja, met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg kunt u wonen bij De Nieuwe Zorg.

Ja, met een eigen woning kunt u thuis zorg ontvangen van De Nieuwe Zorg.

Nee, bij De Nieuwe Zorg woont u begeleid en heeft u alle voorzieningen voor uzelf. U heeft een eigen keuken, badkamer en voordeur.

Ja, wij kunnen Zorg in natura verzilveren.

Ja, wij vinden het belangrijk om relatief klein te blijven, zodat wij onze deelnemers persoonlijk kennen. Ons personeel bestaat uit een interne SKJ geregistreerde gedragswetenschapper (tevens verantwoordelijk voor alle WLZ deelnemers!), HBO social workers en MBO begeleiders specifieke doelgroepen.

Onze gedragswetenschapper is hoofdverantwoordelijk voor onze deelnemers. De gedragswetenschapper ziet erop toe dat de werkwijze in lijn is met de gehanteerde methode. De Nieuwe Zorg werkt aan de hand van Geef me de 5, Oplossingsgericht werken en de Positieve cognitieve gedragstherapie. Onze grondhouding is dat iedere deelnemer kwaliteiten heeft die benut kunnen worden. De deelnemers zijn leiding in het zorgtraject. De persoonlijke begeleiders volgen en sturen bij waar nodig.