Zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen in twente & Achterhoek

Zelfstandig blijven wonen, maar toch extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het huishouden? Dat kan, met zelfstandig begeleid wonen. De ambulante woonbegeleiding van De Nieuwe Zorg voorziet cliënten van begeleiding en ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken.

Contact opnemen

Bel ons, mail ons of kom langs bij onze vestiging in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek

Zelfstandig wonen met begeleiding

De Nieuwe Zorg begeleidt en ondersteunt cliënten die zelfstandig wonen. Onze cliënten wonen in hun eigen appartement of woning, maar onze gekwalificeerde begeleiders staan hen bij in het uitvoeren van taken die zij (niet helemaal) niet zelf kunnen. De begeleider ondersteunt bijvoorbeeld bij het opstellen van een weekplanning, het huishouden, het zoeken van werk, het nakomen van financiële verplichtingen en het aangaan van sociale contacten.

Wij helpen onze cliënten om grip te krijgen op hun leven. Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Financiële zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid van de cliënt vergroten: dat staat in al onze begeleidingstrajecten voorop. Deze begeleidingstrajecten hebben tot doel om de cliënt in staat te stellen zelfstandig beslissingen te nemen en na te denken over de gevolgen hiervan.

Financiële zelfredzaamheid vormt een belangrijk deel hiervan. Het goed regelen van financiële zaken voorkomt een hoop problemen. De begeleider kan dan ook ondersteuning bieden bij het regelen van de financiën, bijvoorbeeld door de cliënt te helpen bij het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven.

Voor wie bieden wij woonbegeleiding?

Wij bieden ambulante woonbegeleiding in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek en omgeving voor mensen met:

  • een psychische of psychiatrische problematiek/stoornis;
  • een licht verstandelijke beperking;
  • een verslaving (of verslavingsachtergrond).
Begeleid zelfstandig wonen met De Nieuwe Zorg

Cliënten over De Nieuwe Zorg

Begeleid wonen almelo enschede hengelo twente

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Het team van De Nieuwe Zorg bestaat uit ervaren begeleiders. De cliënt heeft altijd een vaste begeleider. Bij aanvang van het begeleidingstraject stellen begeleider en de cliënt samen een plan op, waarbij de doelen worden vastgesteld. Hierbij wordt ook gekeken naar de taken die een cliënt wel helemaal zelfstandig kan uitvoeren. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de duur van het traject en het aantal begeleidingsbezoeken per week.

Een traject wordt altijd afgestemd op de behoefte van de cliënt. Individuele begeleiding valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering. Wanneer er een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) is toegekend, wordt de begeleiding aangevraagd via het zorgkantoor.

 

Aanmelden bij De Nieuwe Zorg

Aanmelden voor zelfstandig wonen met begeleiding in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek kan telefonisch of via ons aanmeldformulier. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.

Of bel  06 229 831 24.