Wie wij zijn

De Nieuwe Zorg is een zorginstelling in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek. Ons doel is om een stabiel en veilig onderkomen en gepaste begeleiding te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen en/of een verslaving.

Wij bieden ondersteuning aan cliënten op één of meer levensgebieden. De ondersteuning kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de behoeftes van de cliënt.

De Nieuwe Zorg werkt samen met haar cliënten en zijn of haar sociale netwerk om de problemen, mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt in kaart te brengen. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt is hierbij van belang.

Contact opnemen

Bel of mail ons gerust voor informatie of een intake.

Onze werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een gedragswetenschapper. Tijdens dit gesprek stelt de gedragswetenschapper een zorgprofiel op, waarin de behoeftes, kwaliteiten en beperkingen van de cliënt in kaart worden gebracht.

Het zorgprofiel wordt binnen twee weken na aanmelding opgesteld. Wanneer de gedragswetenschapper dit nodig acht, kan dit traject twee à drie weken langer duren. Op basis van het zorgprofiel wordt een begeleider toegewezen aan de cliënt.

De gedragswetenschapper blijft gedurende dit hele traject betrokken bij de cliënt en de begeleider. Samen stellen zij een zorgplan op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Zelfredzaamheid-Matrix. Het zorgplan vormt de basis van het verdere begeleidingstraject.

De gedragswetenschapper blijft de begeleiding monitoren tijdens het gehele begeleidingstraject.

 

Cliënten met een complex zorgprofiel worden aanvankelijk begeleid door de gedragswetenschapper zelf. Deze cliënten krijgen pas een begeleider toegewezen wanneer zij voldoende gestabiliseerd zijn.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Ons team

De medewerkers van De Nieuwe Zorg zijn enthousiaste professionals. Zij vinden het allemaal belangrijk om te luisteren naar de cliënt en hem of haar te begrijpen. Wij zien het bieden van de juiste hulpverlening als de sleutel tot duurzaam succes. De begeleiders werken altijd nauw samen met een gedragswetenschapper.

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden binnen de hulpverlening en hebben brede werkervaring. De kennis, ervaring en persoonlijkheid van onze werknemers stelt hen in staan op een eigen en betrokken manier invulling te geven aan de hulpverlening.

behandeling lvb nah stoornis psychiatrische aandoening verslaving

Cliënten over De Nieuwe Zorg

Combi CGD HKZ-KO kader almelo enschede hengelo twente

Onze missie

Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten staat bij ons centraal. Wij hebben tot doel deze mensen te ondersteunen bij het geven van invulling aan hun leven. Zelfstandigheid is voor ons belangrijk. Door middel van ons aanbod van zelfstandige woningen kunnen de cliënten de regie over hun leven in hun eigen handen houden. Persoonlijke begeleiding is altijd dichtbij. Samen met de cliënt, de gedragswetenschapper en begeleiding wordt gezocht naar passende huisvestiging, begeleiding en zorg. Het bieden van persoonlijke zorg en aandacht is één van de kernwaarden binnen onze organisatie.

Onze visie

De Nieuwe Zorg ziet de cliënt als belangrijkste onderdeel van de zorginstelling. Tussen cliënten en begeleiding vindt een wisselwerking plaats waarbij beide partijen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Cliënten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de organisatie. De Nieuwe Zorg streeft er dan ook naar cliënten te laten meedenken en te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie, aangezien ons zorgaanbod op de behoeftes van de cliënten is afgestemd. Hun ervaring stelt ons in staat de kwaliteit van onze zorg voortdurend te verbeteren.

Neem contact op

Ben je benieuwd naar wat De Nieuwe Zorg voor je kan betekenen of wil je meer weten over onze dienstverlening?

Bel dan naar 06 229 831 24 of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met je op.