de nieuwe zorg wlz zorginstelling twente enschede almelo hengelo

Wet Langdurige Zorg (WLZ) in Twente & Achterhoek

Wet Langdurige Zorg in Enschede, Hengelo, Almelo (Twente) & Achterhoek

De Wet langdurige zorg (wlz) is bedoeld voor cliënten die blijvend ondersteuning nodig hebben. Bij De Nieuwe Zorg (Enschede, Almelo, Hengelo (Twente) & Achterhoek) betreft dit cliënten met een grondslag verstandelijke beperking. Deze kwetsbare cliënten hebben 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig. WLZ-zorg kan onder bepaalde voorwaarden thuis bij de hulpbehoevende ontvangen worden of in een zorginstelling waar de zorg intern geregeld is. Bij De Nieuwe Zorg kunnen cliënten met een WLZ-indicatie ook begeleid wonen. Dat houdt in dat cliënten een woning krijgen met eigen voorzieningen (eigen keuken, badkamer en toilet).
De zorg kan middels een volledig pakket thuis (wlz vpt), een modulair pakket thuis (wlz mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) ingezet worden. Dit zijn de leveringsvormen.

 

Verblijf in een zorginstelling

Bij deze leveringsvorm wonen cliënten in een zorginstelling waar de zorg intern geregeld is. De cliënt betaald een eigen (hoge) bijdrage voor het CAK. Meer informatie over de tarieven vindt u op www.hetcak.nl.

 

Volledig pakket thuis (wlz vpt) in Enschede, Almelo, Hengelo (Twente) & Achterhoek

Bij het volledig pakket thuis (vpt) is één zorginstelling verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de cliënt. Deze zorginstelling verzorgt onder andere de verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer naar behandeling, organiseren eten en drinken, huishoudelijke hulp en logeeropvang. Over de gewenste zorg worden afspraken gemaakt met de zorgverleners. Op geplande en ongeplande momenten kan zorg ontvangen worden. Bij deze leveringsvorm woont de cliënt meestal zelfstandig of begeleid via de zorgaanbieder. Ook kan de cliënt zorg ontvangen als hij of zij thuis woont. Voor cliënten met een indicatie vanuit de wet langdurige zorg met de leveringsvorm vpt kan door De Nieuwe Zorg het wonen verzorgt worden.

 

Modulair pakket thuis (wlz mpt) in Enschede, Almelo, Hengelo (Twente) & Achterhoek

In tegenstelling tot het volledig pakket thuis kan de cliënt met een modulair pakket thuis (mpt) zorg ontvangen van meerdere WLZ-zorgaanbieders. Ook is het mogelijk om een gedeelte van de zorg via het mpt te ontvangen en het overige met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook met een modulair pakket is het mogelijk om te wonen bij De Nieuwe Zorg. Wij verzorgen de woning als de cliënt geen eigen woning heeft.

 

Persoonsgebonden budget (pgb) in Enschede, Almelo, Hengelo (Twente) & Achterhoek

Met deze leveringsvorm krijgen cliënten alle vrijheid om de zorg in te kopen bij verschillende WLZ-zorgaanbieders of particulieren. De cliënt is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en voor de gedeclareerde zorg. Het budget voor de zorg krijgt de cliënt niet overgemaakt naar de eigen banrekening. De Sociale Verzekeringsbank (svb) beheert het budget van de cliënt en keurt de declaraties goed. Geaccordeerde declaraties worden uitbetaald aan de zorgverlener. De cliënt blijft verantwoordelijk voor het budget.

 

WLZ-indicatie aanvragen in Twente & Achterhoek

Om in aanmerking te komen voor een WLZ-indicatie doet u de aanvraag via het centrum indicatiestelling zorg (ciz) (www.ciz.nl). Het ciz onderzoekt of u in aanmerking komt voor WLZ-zorg. Een WLZ-indicatie wordt doorgaans voor een langere periode afgegeven (soms onbepaalde tijd). Met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg kan de cliënt met alle bovengenoemde leveringsvormen zorg inkopen bij De Nieuwe Zorg.

 

Vragen? Neem contact op voor meer informatie.

Laat een reactie achter