Voor wie is onze zorg?

De Nieuwe Zorg biedt begeleiding aan cliënten tussen de 16 en 65 jaar, met onder andere verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek en/of een verslaving in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek. Wij bieden ook begeleiding aan jongeren met een jeugdbepaling, met of zonder reclasseringsmaatregel. Een combinatie van problematieken is over het algemeen eerder regel dan uitzondering. Wij luisteren naar de cliënt en gaan samen op zoek naar de juiste begeleiding hierbij.

Contact opnemen

Bel ons, mail ons of kom langs bij één van onze vestigingen in Almelo, Hengelo, Enschede (Twente) & Achterhoek.

Passende begeleiding

Iedereen heeft een talent. De begeleiding wordt vormgegeven op basis van een analyse van de problemen, beperkingen, dromen en kwaliteiten van de cliënt.

De Nieuwe Zorg biedt begeleiding en begeleid wonen trajecten aan voor mensen met:

  • Niet-aangeboren hersenletsel (nah);
  • Een stoornis, zoals autisme, adhd en add;
  • Een psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie en psychoses;
  • Een licht verstandelijke beperking (lvb);
  • Een verstandelijke beperking/gehandicaptenzorg (vg); en/of
  • Een verslaving (soms in combinatie met een psychiatrische aandoening of licht verstandelijke beperking).

Het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij onze cliënten staat bij onze begeleiding voorop. Wij staan die cliënt bij in het (her)ontdekken van zijn of haar talenten. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar een manier waarop de cliënt zinvolle invulling kan geven aan zijn of haar leven.

Een jeugdbepaling of een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) is nodig om in aanmerking te komen voor onze begeleiding.

Cliënten over De Nieuwe Zorg

Kunnen wij helpen?

Kunnen we iets voor je betekenen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactformulier.
Of bel  06 229 831 24.

Je bericht wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.